D eğerli Üyemiz,

Proje Düzenleme Esasları kitabında gerekli görülen düzeltmeler PDE komitesince yapılmıştır. Yapılan düzeltmeleri ekte tarafınıza sunarken, 1 Ocak 2014 tarihi itibarı ile EMO Yayın No : 7 “Proje Düzenleme Esasları ve Genel Bilgiler” kitabının, "Düzeltme No-1-2013" ile birlikte okunması gerektiğini belirtiriz.

Saygılarımızla,

Osman EMİNEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a)

Proje Düzenleme Esasları (Düzeltmeler)'nı DÖKÜMANLAR sayfasındaki, TEKNİK BİLGİLER bölümünden indirebilirsiniz.

© Copyright 2018 Elektrik Mühendisleri Odası.