D eğerli üyelerimiz;
Proje ve kontrolluk sözleşmelerini hazırlamada sizlerin işlerini kolaylaştırmak amacı ile yaptığımız çalışmalar neticesinde “Proje ve kontrolluk Sözleşmesi”ni birleştirerek uygulamaya koymuş bulunmaktayız. İlgili sözleşme web sayfamızdan ( Dokümanlar / Formlar ) temin edilebilir.

Bu çerçevede uygulama aşağıdaki gibi olacaktır:
• Proje ve Kontrolluk Sözleşmesi 3 nüsha halinde vizeye sunulacaktır.
• Lefkoşa Belediyesi sınırlarındaki projelerde “Mesleki Kontrolluk Belgesi” de proje dosyasında bulunmalıdır.
• Proje ve Kontrolluk Sözleşmesi’nin doldurulurken 1 yaprağı aşması durumunda, her yaprak, ilgili taraflarca imza edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize saygı ile sunarız.

EMO YK

© Copyright 2018 Elektrik Mühendisleri Odası.