E lektrik Mühendisleri Odası'nın "CTP-UBP Hükümet Programı" ve Enerji Üzerine hazırlayıp, 07/09/2015 tarihinde yayınladığı Basın Bildirisi

Ülkemizde kurulan CTP-UBP koalisyon hükümeti programı çerçevesinde Enerji konusunda bazı konularda görüş bildirmeyi Elektrik Mühendisleri Odası olarak gerekli görmüş bulunmaktayız.
Bir önceki hükümet döneminde ülkemizin Enerji kısmı, Gıda,Tarım ve Enerji Bakanlığı bünyesinde bulunmaktaydı. Yeni hükümet tarafından açıklanan Bakanlıklar düzenlemesinde ise Enerji Konusu’nun herhangi bir bakanlığa bağlanmadığı görülmektedir. Enerji alanında ülkemizin en önemli noktası olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun da Maliye Bakanlığı’na bağlandığı görülmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası olarak bu kadar önemli ve teknik bir kuruluşun Maliye Bakanlığı gibi teknik anlamda konu ile hiç ilgisi olmayan bir bakanlığa bağlanmasını son derece hatalı bulmaktayız.
Hükümet programına bakıldığı zaman Enerji Bakanlığı olmadığı gibi, yıllardır dile getirmiş olduğumuz Enerji Dairesi’nin oluşturulması konusu da yer almadığını tespit ettik. Enerji Dairesi ülkemizde Enerji ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlama ve düzenlemelerin yapılması için gerekli bir birimdir. Bu birimin hayata geçmesi,Enerji konularının değişen hükümetlerin keyifi uygulamalarını engellemek adına da önem arz etmektedir. Hükümet programında bunun yer almaması da Oda olarak bizleri endişelendirmektedir.
Yenilenebilir Enerji uygulamaları bir önceki hükümet döneminde uygulamaya girmişti. Yeni hükümetten beklentimiz bu alandaki uygulamaların sürdürülebilir şekilde gelişmesini desteklemesidir. Bir önceki bölümde belirttiğimiz Enerji Dairesi, Yenilenebilir Enerji konusunun da idaresinin yapılabileceği en uygun birim olarak tarafımızca görülmektedir.
Enerji konusunun bir bütün olarak kalıcı ve uzmanlardan oluşan bir yapıda varlığını sürdürmesi olmazsa olmaz bir gereksinimdir. Kıbtek’in başka, YEK’in başka bakanlıklara bağlı olarak yönetilmeye çalışması günümüzde son derece yanlış uygulamalar olarak kabul edilmelidir. Enerji konusu bütünlüklü olarak tek ve doğru bir merkezden yönetilmeyi gerektirecek kadar önemli, maliyetli ve stratejik bir konudur.
Hükümet programında belirtilen Enerji Verimliliği Yasası’nın bir yıl içerisinde çıkartılması ile ilgili madde bizleri memnun etmiştir. Yıllardan beridir yazılı ve sözlü olarak dile getirdiğimiz Enerji Verimliliği Yasası en erken zamanda yürürlüğe konacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu yasanın ülkemizde hali hazırda olmaması büyük bir eksiklik ve geri kalmışlıktır. Oda olarak bu konuda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz.
Programda yer alan,enerjinin hem Güney hem de TC ile enterkonnekte olma konusuna odamızın desteği tamdır. Bu konuda detaylı çalışmaların kamu oyuna açık ve şeffaf şekilde yapılmasını talep etmekteyiz. TC Enerji Bakanı’nın Türkiye’den Kıbrıs’a elektrik getirilmesi konusunda çalışmaların 3 – 4 yıldır devam ettiğini açıklaması bizleri çok şaşırtmıştır. Eğer varsa sözkonusu çalışmanın, ülkemiz teknik kurum ve kuruluşlarının da dahil edilerek yapılması arzusundayız. Bu konuda da odamız gerekli desteği talep edilmesi halinde vermeye hazırdır.
Bu çerçevede yeni hükümetin, ülkemizin geleceği açısından başarılı olmasını umar Enerji ile ilgili konuların daha ciddiyetle ve ilgili kurum, kuruluşların işbirliğinde ele alınmasını arzularız.
EMO YK

© Copyright 2018 Elektrik Mühendisleri Odası.