E lektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu;

1. 2017 yılı öncesinde inşaat ruhsatı almış fakat elektrik projesi olmayan yapıların, Elektrik Projesi hazırlanırken 14. Tesisat Yönetmeliğine göre hazırlanmasına ancak vizeye getirildiğinde vize
kuruluna ilgili evrağın sunulmasına ( inşaat ruhsatı veya Belediye onay belgesi)

2. Mevcut sayaçtan beslenecek ek bina veya tadilat projelerinde 14. Tesisat Yönetmeliği Kurallarının uygulanmasına

karar verilmiştir.

© Copyright 2018 Elektrik Mühendisleri Odası.