D eğerli üyeler,
Odamızın mevcut Asgari birim fiyat tablosu (PH1 ve PK1) revize edilmiştir. Yenilenen asgari birim fiyat tablosu 13 Mart 2017 tarihinden itibaren yürülüğe girecektir. Üyelerimizin, halen yürülükte bulunan birim fiyatlar kullanılarak şözleşmeleri yapılmış proje bilgilerini, en geç 13 Mart 2017 Pazartesi mesai bitimine kadar oda sekreterliğine bildirmeleri gerekmektedir. 13 Mart 2017 Pazartesi gününden itibaren odamız vize kuruluna sunulacak olan projeler yeni asgari birim fiyat tablosu ile hazırlanmalıdır.
Bilgilerinize saygı ile sunulur.

Mert GİRGEN
Başkan
EMO YK (a)

© Copyright 2018 Elektrik Mühendisleri Odası.