Dünya Bankası Yetkilileri ile EMO’yu Ziyaret Etti.

Dünya Bankası Yetkilileri ile EMO’yu Ziyaret Etti.
  • Güncelleme Tarihi: 01 February 2019
Dünya Bankası Yetkilileri ile EMO’yu Ziyaret Etti.

EMO binasında Dünya Bankası uzmanları ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ülkemizin Enerji
konusundaki mevcut yapısı, kısa, orta ve uzun vadeli Enerji Planlamaları konusunda yapılması
gerekenler konusunda Oda Başkanı Görkem Çelik tarafından Elektrik Mühendisleri Odası’nın görüşleri
aktarıldı.

Enerji Arzı, Yenilenebilir Enerji kapasitesinin maksimize edilmesi, Enerji Verimliliği gibi konuların da
konuşulduğu toplantı da özellikle bir an önce ülkemiz elektrik şebekesi için “Grid Code” ihtiyacı
vurgulanmıştır. Dünya’da Enerji konusunda hızla yeni teknolojilerin, yeni kaynakların ortaya çıktığı bir
ortamda, Enerji’nin Yönetimi konusunun çok daha ciddi şekilde ele alınması gerekliliği de
vurgulanmıştır.

Üst Taraf