EMO Hakkında

  • Güncelleme Tarihi: 29 November 2017

1969 yılında yapılan Genel Kurul kararı ile kurulan Elektrik–Makina Mühendisleri Odası, daha sonra Makina Mühendislerinin ayrı bir oda kurması nedeniyle 7 Mart 1971 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Elektrik Mühendisleri Odası olarak onaylanmıştır. 

3.12.1960 tarihinde kurulan "KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ" ne bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olan "ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI", K.K.T.C. sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olan Elektrik Mühendisi ve Elektrik Yüksek Mühendisi ünvanlı kişileri bünyesi içinde barındırmakta ve bu tüzük hükümleri ile K.T.F.D. Kurucu Meclisi"nin yaptığı 12/1976 sayı ve 21/4/1976 tarihli yasaya bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Oda üyeleri, KTMMOB Yetki Kurulu tarafından kabul edilen üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşmaktadır. 

Odanın adı "K.T.M.M.O.B. Elektrik Mühendisleri Odası" ve İngilizce adı "Cyprus Turkish Electrical Engineers Association"dır. 

K.K.T.C. uyruğundaki Elektrik Mühendisleri mesleki herhangi bir uygulamaya geçebilmek için, odaya kaydolmak ve kimlik belgelerini her yıl onaylatarak üyeliğini korumak zorundadır. Kayıt olmamak, yasal yetkiyi kanıtlamak koşuluyla, oda Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. 

Oda, üyelerinin mesleki eylemlerini denetler ve uyulması gereken tüzüklere uygun olarak projelerini vize eder. 

K.K.T.C.'de Elektrik Müteahhitliği mesleğini uygulayabilmek için KTMMOB-EMO'nun sınavlarını başarmış ve yetki belgesi almış olmak koşuldur. 

Oda; K.K.T.C.'ye ithal edilen elektrik malzemeleri, elektrikli aygıtlar ve el aletlerinde kalite, güvenlikli kullanım ve ilgili standartlara uygunluğu sağlamak amacıyla ön izin (uygunluk) belgelerini düzenler.


Üst Taraf