EMO Heyeti, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

EMO Heyeti, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.
  • Güncelleme Tarihi: 19 October 2019

EMO Heyeti, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. 18.10.2019 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Oda Başkanı Görkem Çelik tarafından Oda faaliyetleri ile ilgili yapılan bilgilendirmenin yanında ülkemizde mesleki eğitimin elektrik ve ilgili konularda güncel standart ve uygulamaları takip edebilir nitelikte olmasının önemi vurgulandı. Bu standardın yükseltilebilmesi için meslek öğretmenlerine değişen ve gelişen yönetmenlikler, standartlar ve uygulamalar ile ilgili güncel bilgi akışının sağlanması gerekliliği üzerinde duruldu. Bu bağlamda EMO'nun, ilgili eğitimlerin organize edilebilmesi için gerekli her türlü desteği vermeye ve organizasyonu yapmaya hazır olduğu ve önümüzdeki günlerde Bakanlık ile bu konuda bir işbirliği protokolü yapılması konusu ele alınmıştır.

Ayrıca ülkemizde en çok talep gören ve insan kaynağı ihtiyacı olan alanlardan birisi olan Yenilenebilir Enerji Bölümü’nün Meslek Liseleri’nde yer alması gerekliliğinin altı çizilmiştir.


Üst Taraf