EMO ve KTTO arasındaki protokol süreci hakkında duyuru.

EMO ve KTTO arasındaki protokol süreci hakkında duyuru.
  • Güncelleme Tarihi: 28 April 2020

      Tarih: 27/04/2020

Konu: EMO ve KTTO arasındaki protokol süreci Hk. 

KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk Ticaret Odasının yapmış olduğu protokol kapsamında ithal edilecek ev ve el aletlerinin standartlarımıza uygun fişler ile ithali ve denetleme sürecinin, dünyamızı saran Covid-19 pandemisi ve akabinde alınan KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile işletmelerin 13 Mart 2020 tarihinden itibaren kapatılmış olmasından dolayı, sözkonusu tarihten işletmelerin açılacağı tarihe kadar olan takvim gün miktarının, denetimlerin başlanacağı 1 Mayıs 2020 tarihine eklenmesi  kararı alınmıştır. Bu süreçte tüketicilerin mal ve can sağlığını korumak adına satıcıların daha önce verdikleri taahhütleri yerine getirme zorunluluğu devam etmektedir; müşteriye ürünü teslim etmeden önce 3 pinli (BS1363 standardına uygun) fiş  ile değiştirerek veya uygun dönüştürücü ile satmak zorunludur, saygılarımızla.

 

 

 

Başkan ve Yönetim Kurulu


Üst Taraf