Odamızın da katılımıyla “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” Seminer ve Çalıştayı Geniş Katılım ile Düzenlendi

Odamızın da katılımıyla “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” Seminer ve Çalıştayı Geniş Katılım ile Düzenlendi
  • Güncelleme Tarihi: 07 September 2018

Odamızın da katılımıyla “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” Seminer ve Çalıştayı Geniş Katılım ile Düzenlendi

KTMMOB'na bağlı 7 odadan uzman üyeler, yurt dışından konusunda uzman konuklar, Kıb-Tek temsilcileri ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığının temsilcilerinin katılımı ile toplumumuza Enerji konusunda kısa, orta ve uzun vadede yön verecek önerileri ortaya koymak adına verimli bir çalışma gerçekleştirildi.

Enerji modeli oluşturmak ve yol haritası çizebilmek için önemli bilgilerin paylaşıldığı sunumların ardından "Konvansiyonel Yakıt alternatifleri; Doğalgaz & LNG" , "Enterkonnekte" , "Yenilenebilir Enerji ve Çevre", "Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği" başlıklı masalarda çalıştay düzenlenerek etkinlik tamamlandı.

Çalıştayda çıkan sonuçların en erken zamanda ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.


Üst Taraf