“Asansör Montaj Yetki Belgesi ve Bakım-Onarım Yetki Belgesi Yönetmeliği” KTMMOB Yetki Kurulunda görüşülerek onaylandı.

“Asansör Montaj Yetki Belgesi ve Bakım-Onarım Yetki Belgesi Yönetmeliği” KTMMOB Yetki Kurulunda görüşülerek onaylandı.
  • Güncelleme Tarihi: 14 June 2020
“Asansör Montaj Yetki Belgesi ve Bakım-Onarım Yetki Belgesi Yönetmeliği” KTMMOB Yetki Kurulunda görüşülerek onaylandı. Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası tarafından uzun süreden beridir yürütülen Yönetmelik çalışmaları böylece tamamlanmış oldu.
21/2005 sayılı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 18 (1) maddesi uyarınca bahse konu yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmek üzere Başbakanlığa iletilmiştir.
Yönetmeliğin amacı, asansör monte edecek, bakım-onarım hizmeti verecek teknisyenlerin yetkilendirilmesi için gerekli koşulları belirlemek, kurs ve sınav düzenlemek, başarılı olanlara yetki belgesi vermek ve bu işleri yürütmek için komite oluşturmaktır.

Üst Taraf